Dank u voor uw interesse in VASCO’s eID kaartlezers. Onze naam is veranderd in “OneSpan”.

OneSpan wil voor uw bedrijf één partner zijn, dat al uw noden rond authenticatie, mobile app beveiliging, fraude analyse en electronic document signing kan beantwoorden.

Vanaf 30 mei 2018 verkopen we onze eID kaartlezers niet meer rechtstreeks aan eindgebruikers. We blijven de eID kaartlezers ondersteunen, die eerder via deze site aangekocht zijn, gedurende hun garantieperiode.

Indien u een eID kaartlezer wenst aan te kopen, kan u bij de volgende resellers terecht:


Voor verdere vragen kan u ons steeds contacteren of bezoek OneSpan.com.


Return Merchandise Authorization (RMA) formulier en procedure

Voornaam: *
Achternaam: *
E-Mail: *
Telefoonnummer: *
Product: *
Order referentie: *
Datum van aankoop: *
Opmerking: *
 
'*' Verplicht veld

 

VOORWAARDEN VOOR TERUGNAME:

  • Voor terugbetaling: binnen 14 dagen na ontvangst van het product moet de aankoop schriftelijk worden geannuleerd en het product goed verpakt in zijn originele verpakking worden teruggestuurd, samen met een kopie van de factuur
  • Voor vervanging:: als een product binnen 24 maanden na levering een defect vertoont, moet het defect worden gemeld en het product naar ons worden teruggestuurd met een kopie van de factuur.
  • In beide gevallen moet het online RMA-formulier worden ingevuld en ingestuurd om een terugname van een product te kunnen verwerken.

GEEN VERVANGING:

  • bij defecten die het gevolg zijn van een verkeerd of ongepast gebruik, bijvoorbeeld door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing;
  • bij defecten die veroorzaakt werden door opzettelijke beschadiging of ernstige nalatigheid;
  • bij defecten of beschadigingen die zich blijven of beginnen voordoen na een herstelling die niet door VASCO gebeurde;
  • voor schade veroorzaakt door ongevallen of natuurrampen zoals overstromingen, blikseminslagen, of brand, stroompanne, slechte ventilatie of gelijk welke andere oorzaak die buiten de verantwoordelijkheid van VASCO valt.

BIJ TERUGNAME VAN EEN PRODUCT:
Wordt per e-mail een RMA-referentienummer gestuurd. Het RMA-referentienummer dient om het verloop van de terugbetaling of vervanging van het product te volgen.
Het product moet naar behoren worden beschermd tegen mogelijke schade tijdens het transport.
Zowel bij terugbetaling als bij vervanging moet het product worden teruggestuurd samen met een kopie van de factuur.

VASCO Data Security
Z.5 - Mollem, 291
Mollem B-1730, België

De verzendkosten voor het terugsturen van een product naar VASCO zijn voor rekening van de klant. VASCO neemt de verzendkosten van vervangproducten op zich.